نحوه شکل گیری و روش فعالیت کانون یادگاران شاهد

 

  • برای پاسخگوئی به سؤالات متعدد مطرح درخصوص فرزندان شهداء و عملیاتی نمودن شیوه های مورد نظر برای حل مسائل پیرامون آنها، در قدم اول می بایست هسته مرکزی ایجاد می شد تا در آن فضا تصمیمات لازم اتخاذ و فعالیتها صورت می گرفت. بر همین اساس در بدو امر کانون یادگاران شاهد تأسیس گردید.

 

  • با توجه به پراکندگی فرزندان شاهد در کل کشور، با سلایق و خصوصیات متفاوت و در عین حال نیاز به انسجام و ارتباط میان آنها، مؤسسین به این نتیجه رسیدند که می بایست سازماندهی دقیق و گسترده ای صورت پذیرد. در همین راستا بنا بر این شد که در کلیه صنوف(فرزندان شاهد هنرمند، پزشک، مهندس، حقوقدان و..) و استانها و شهرها مختلف، با مساعدت و تشویق و زمینه سازی، موجبات ایجاد تشکلهای فرزندان شاهد توسط خود آنها فراهم شده و سپس در قالب اتحادیه ای کشوری تشکلها به هم پیوسته ، متحد و هماهنگ گردند. 

 

  • تشکل های که ایجاد شده اند و یا ایجاد می شوند، درصورت تمایل، به عضویت کانون درمی آیند و ضمن ایجاد پتانسیلی واحد و توانمند، برنامه های سازماندهی شده و هماهنگی را در کشور اجرا می کنند. 

 

  • تشکلهای عضو ضمن حفظ استقلال و ادامه فعالیتهای درون تشکیلاتی، تابع تصمیمات جمعی اتخاذ شده در کانون خواهند بود. 

 

  • شکل هیئت امنائی، بدلیل ملاحظات و تجربیات متعددی که در مورد کار جمعی و گروهی بخصوص در سطح کلان و بویژه در فضا و فرهنگ کار جمعی که در کشور ما وجود دارد ، انتخاب گردید. 

 

  • تشکل مرکزی ضمن رعایت سیستم دموکراتیک همراه با مشارکت گسترده تشکلها، با ایجاد هیئت امنائی مستقل و البته در سایه، مانع از بروز نوسانات شدید و احیانا انحرافات احتمالی در تشکل می گردد. 

 

  • به منظور تسریع و تسهیل پذیرش دیگر تشکلها و فرزندان شهداء برای همکاری مشترک و مطمئن تر در بستر کانون، تلاش شد اعضاء هیئت امناء از میان فرزندان شاهدی که سرشناسان تر، متعادل، با تجربه، شناخته شده، دارای حسن سابقه و مدیریت در جامعه بودند، انتخاب شوند تا تشکلها بتوانند با اعتماد نسبی، سریع، کم هزینه و مطمئن تر به آنها، در کانون متمرکز شده و با آرامش و اعتماد بیشتری به فعالیت مشترک با دیگر تشکلها بپردازند.

 

  • جهت تعریف و تعیین حدود وظایف و اختیارات هریک از ارکان و شفاف شدن نقش هر یک از تشکلهای عضو در کانون، آئین نامه داخلی تدوین و با تنفیذ غالب اختیارات، امور جاری و مدیریتی کانون، طی شرایطی به تشکلهای عضو یا منتخبین آنها، سپرده شد.  

 

/ 0 نظر / 48 بازدید