رسالت ایثارگران

 

ایثار یعنی منفعتغیر را بر مصلحت خود مقدم داشتن و شهادت بالاترین و آخرین مرحله از خود گذشتگی و ایثاراست. جوهره و صفات شهید، فرهنگی را ترویج می‌کند که در آن بایدایثار و از خود گذشتگی در تاروپود زندگی نمایان گردد و گمنامی و فارغ شدن از منیت‌ها ودر نظر گرفتن منافع جمع در راستای ایمان دینی به یک وظیفه تبدیل گردد. فرهنگی که باخودخواهی، خودکامگی سر ستیز دارد و با حریت و آزاد منشی در دنیای خاکی سر وفاق.فرهنگی که الگو از شهدای تاریخ می‌گیرد و در این وادی حریت حسین بن علی(ع) چونسرمشقی تابناک است.

ترویج فرهنگ ایثارو شهادت نیاز به لوازمی دارد که ابتدا با شناخت درست جوهره ایثار و شهادت و درگامبعدی تجلی این جوهره در نقل و عمل مروجین یعنی حاملان و فرهنگ سازان، در بسترجامعه جاری و ساری شده و به تبع آن جامعه از برکات مادی و معنوی آن برخوردارمی‌گردد.

امروزه شاهد آن هستیم که مروجین فرهنگ ایثار و شهادت نتوانسته‌اند آنچنان که باید در انتقال محتوای پیام شهدا به مردم و بخصوص نسل جدید، موفق باشند. شاید بتوان یکی از دلایل این ناتوانیرا فزونی نقل برخی مروجین بر عملآن‌ها دانست که موجب تناقض فکری برای مخاطبین گردیده و عملاً گرایش و جذب پیام‌ را کاهش داده است؛ به طور کل هر زمینه وپدیده‌ای که بستر خود محوری ، خودخواهی، صنفی و قومی گری راگسترش دهد، در نقطه مقابل با فرهنگ ایثار و شهادت خواهد بود. مانند سخنرانی که در مورد ایثار صحبت می کند و درپایان سخنرانی در مورد میزان حق‌الزحمه اش زیاده خواهی یا چانه زنی می‌کند. بی شک این تناقضآشکار بین نقل و عمل خدشه‌ای جبران ناپذیر بر مفهوم ارائه شده وارد می نماید.

ایثارگری یک رفتار مستمر و فرهنگ رفتاری است نه یک اتفاق دفعتی. ایثارگر بدنبال عوض خواهی ایثار خود نیست بلکه کسی است که عملاً از خودگذشتگی و ایثار را در زندگی شخصی واجتماعی خود به کار می بندد و ازخودخواهی و زیاده خواهی گریزان است و آن را عملی در تقابل با روحیه از خودگذشتگیمعنا می کند.

بنظر می رسد که برای انتقال فرهنگ ایثار به جامعه و به خصوص نسل جدید، شخصی که عنوان وزین ایثارگری را حمل می کند، خواسته یا ناخواسته مسئولیت سنگینی را عهده دار گردیده است. چراکه الگوی عملی و عینی جامعه در ترویج فرهنگ ایثار گردیده فلذا باید حامل و عامل واقعی فرهنگ ایثار نیز باشد. والا دیگران الگو و نماد خود را هرچند نازل الغاء و جایگزین خواهند نمود و اینگونه می شود که فرهنگ ایثار و ایثارگران در جامعه به شعار بسنده شده و مهجور می گردند.

مقام عظمای ولایت نیز درخصوص اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه می فرمایند :

         «هر یک از این ستارگان درخشان(شهداء)، می‏تواند عالمی را روشن کند. بنابراین، حقیقت شهادت حقیقت عظیمی است. اگر این حقیقت، به وسیله کسانی که امروز در قبال شهیدان مسؤولیت دارند، زنده بماند، حفظ و تقدیس گردد و بزرگ نگاه داشته شود، همیشه تاریخ آینده ما، از این ایثار بزرگی که آنان کردند، بهره خواهد برد. همچنان که تاریخ بشریّت، هنوز از خون به ناحق ریخته سرور شهیدان تاریخ، حضرت ابی‏عبدالله‏الحسین علیه الصّلاه والسّلام بهره می‏برد؛ چون کسانی که وارث آن خون بودند، مدبّرانه‏ترین و شیواترین روشها را برای زنده نگهداشتن این خون به کار بردند... گاهی رنج و زحمتِ زنده نگهداشتن خون شهید، از خود شهادت کمتر نیست

به امید آنکه ما دانش آموختگان مکتب شهداء بتوانیم با عمل به رسالت زینبی و حسینی خود، مدیون خون شهداء و ایثار ایثارگران نشده، وارثان شایسته و حقیقی آن مردان الهی باشیم که پاداش آن کمتر از شهادت نخواهد بود. انشاء الله

/ 1 نظر / 73 بازدید
مسيب رضايي

منم يكي از فرزندان شهيد استان همدان شهرستان نهاوند مي باشم ضمنا شاغل در اموزش و پرورشو دبير مجمع شرستان نيز مي باشم همچنين جز معتمدين معين و مشاور استاندار نيز هستم . مي خوام كه باهم كمي صحبت كنيم و بيشتر از مشكلات فرزندان شاهد حرف بزنيم سعي كنيم ابتدا مشكلات را تا حد امكان شناسايي و در نهايت به حل آنها بپردازيم.از شما خواهش مي كنم كه مشكلات فرزندان شهيد را از هر نوع را به صورت فهرست وار مشخص كنيد و به دنبال حل انها باشيم مشكلات اعم از مالي ،فرهنگي ،اموزشي ،حقوقي و مشاوره اي.با تشكر